0242 237 50 75

Meslekler Arası İş Birliği

512223

5 Aralık 2022 pazartesi günü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında “Meslekler Arası İş Birliği” dersinin vaka izlem oturumu Antalya Tabip odası başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve Antalya Diş Hekimleri Odası Disiplin Kurulu Raportörü Semra Aktekin  katılımıyla  üniversitede gerçekleştirilmiştir.

 Bu oturumda özellikle sağlık hizmeti sunumunda ekibin önemi, sağlık meslek örgütleri ve yapısı, sağlık örgütleri arası ilişkiler ve nasıl iş birliği yapıldığı, meslek uzmanlarından beklenen işbirlikli uygulama konuları üzerinde bir sohbet gerçekleştirildi.