0242 237 50 75

Miting hazırlıkları sürüyor

WEB_1_ISPARTA_1

TTB ve Antalya Tabip Odası yöneticilerinden oluşan heyet Isparta ve Burdur’da hekimlerle bir araya geldi.

“Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin 29 Mayıs Ankara Beyaz Mitingi”  hazırlıkları kapsamında 12 Mayıs 2022 günü gerçekleştirilen ziyaretlere TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve genel sekreter Dr. Metehan Akbulut katıldı.

İlk olarak Isparta-Burdur Tabip Odasında hekimlerle gerçekleştirilen buluşmanın ardından Burdur Devlet Hastanesi ziyareti ve hekimlerle toplantı   yapıldı.

Isparta-Burdur Tabip Odasında Başkanı Prof. Dr. Nermin Karahan, genel sekreter Dr. Erdal Özkes ve büyük kongre delegesi Dr. Ramazan Zeybek’inde katıldığı toplantılarda  sağlık çalışanlarının özlük hakları ve toplumun sağlık hakkı için 29 Mayıs Mitingine katılım çağrısı yapıldı.

Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin

Ziyaretler sırasında; TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “ TTB olarak uzun bir süredir yürüttüğümüz eylem ve etkinlikleri Ankara’da gerçekleştireceğimiz Beyaz Buluşma ile sürdüreceğiz. Oyalama değil haklarımızı istiyoruz. Sonuç alıncaya kadar eylem ve etkinliklerimiz sürecek. Başta meslektaşlarımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarını Ankara’da yan yana omuz omuza olmaya çağırıyoruz” dedi.

Bölgeden kitlesel katılım

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ise “Antalya, Burdur ve Isparta’dan Ankara’ya güçlü bir şekilde katılmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün hem bölgedeki meslektaşlarımızla bir araya gelmek hem de bölgemizden Ankara’ya gidişimizin koordinasyonunu sağlamak için buradayız“ şeklinde konuştu.

TTB Merkez Konseyi ve Antalya Tabip Odası’ndan hekimlerin gelerek çalışmalarda kendilerine destek vermelerinden duydukları memnuniyeti ifade eden Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nermin Karahan “Hekimlerin ekonomik-özlük hakları ve çalışma koşulları için mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz” dedi.