0242 237 50 75

Muayenehanelere Darbe İndiren Yönetmelik Değişikliğine Karşıyız

duyuru

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği gibi 06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikler yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin hastalarını tanı ve tedavi amacı ile özel hastanelere ve tıp merkezlerine yatırmalarını, ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını birtakım koşullara bağlayarak neredeyse imkânsız hale getirdi.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan ve muayenehanelere darbe indiren bu düzenlemeleri kabul etmediğimizi ve üyelerimizin haklarını korumak için her türlü yasal girişimde bulunacağımızı bilmenizi isteriz.

Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce bu haksız ve hukuksuz girişiminden vazgeçmeye ve yönetmelik değişikliklerini geri almaya davet etmek, ayrıca kamuoyunu konu hakkında bilgilendirmek amacı ile 18 Ekim 2022, Salı günü saat 12.30’da Antalya Tabip Odasında basın açıklaması düzenleyeceğiz.

Birlikte mücadele ile başarıya ulaşacağımıza olan inancımızla katkı ve katılımınızı bekliyoruz.

ANTALYA TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Tarih: 18 Ekim 2022, Salı
Yer: Antalya Tabip Odası
Saat: 12.30