0242 237 50 75

Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

images_foto2016_forum

Antalya Tabip Odasında gerçekleştirilen forum

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde Sağlıkta Şiddete karşı gerçekleştirilen etkinlik sonrası saat:18.00’da Antalya Tabip Odasında bir forum/toplantı gerçekleştirildi.

Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik açılan soruşturmalar tüm yönleri ile ele alınırken, bundan sonraki olası gelişmeler ve yapılacak çalışmalar hakkında görüşler paylaşıldı.

Foruma TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Sinan Adıyaman ,TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan,TTB Aile Hekimliği Kol Başkanı Dr.Filiz İncekara, SES Genel Sekreteri Dr.Pınar İçel, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, ATO Hukuk Danışmanı Münip Ermiş’in yanısıra Antalya’dan hekimler ile sağlık ve sosyal hizmet emekçileri katıldı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

Yapılan konuşmalarda sağlıkta şiddete karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğnin altı çizilirken;  baskıların, soruşturmaların haklı ve kararlı tutumun değişmeyeceği vurguları yapıldı.