0242 237 50 75

Nöbete Hayır Çağrısı

images_duyuru_ato

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu bütün hekimleri, ASM çalışanlarını ve Acil Servis Hekim ve çalışanlarını

Antalya Tabip Odası Yönetim  Kurulu bütün hekimleri, ASM çalışanlarını ve Acil Servis Hekim ve  çalışanlarını 28 Mayıs 2014 Çarşamba saat:12.30’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılacak basın açıklamasına çağırdı.

Antalya Tabip Odası ve  ANTAHED’in  birlikte yapacağı basın açıklaması ile Acil servislerde yaşanan sorunlar ile yazılan haksız nöbetleri protesto edilecek

Konu ile ilgili yapılan çağrı

 

                              Değerli üyelerimiz…

Aile hekimleri ile aile sağlığı merkezi çalışanlarına yazılan hastane acil nöbetleri konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği merkez konseyi tarafından tüm illerimizde yerel tabip 0daları tarafından belirleyecek bir  acil servis önünde de 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Saat:12.30’da acil servislerde yaşanan sorunlar ile yazılan haksız nöbetleri protesto eden basın açıklamaları yapma kararı alınmıştır.

Antalya Tabip odası olarak ANTAHED in katılımıyla 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Saat 12:30 da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önünde       Acil servislerde yaşanan sorunlar ile yazılan haksız nöbetleri protesto eden basın açıklamaları yapma kararı almış bulunuyoruz.

Tüm üyelerimizi ,ASM çalışanlarını ve Acil Servis Hekim ve çalışanlarını basın açıklamasına bekliyoruz.

        SAYGILARIMIZLA……….

Antalya Tabip Odası

YÖNETİM KURULU