0242 237 50 75

Olağan Ara Genel Kurul

images_duyuru_duyuru

Antalya Tabip Odası Seçimsiz Olağan

SEÇİMSİZ OLAĞAN
ARA GENEL KURUL DUYURUSU

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 14. Maddesi gereğince;
Antalya Tabip Odası Seçimsiz Olağan ara Genel Kurulu çoğunluk aranarak 29 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 09 Mayıs 2015 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

ANTALYA TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

ARA GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Yoklama-Divan seçimi ve saygı duruşu
2) Antalya Tabip Odası Başkanının açılış konuşması
3) Yönetim kurulu 2014 yılı faaliyet raporunun okunması
4) 2014 yılı kesin hesap bilançosunun sunumu
5)Denetleme Kurulu raporunun okunması
6) Faaliyet, bilanço, raporlar hakkında konuşmalar, raporların oylanması ve ibrası
7)Raporların, bilançonun ve yönetimin ibrası
8) 2015 yılı tahmini bütçesinin sunumu ve oylanması
9) Serbest konuların görüşülmesi, dilek ve temenniler
10)Kapanış