0242 237 50 75

Önemli !!! Süreli Duyurular

images_SURELI_DUYURULAR
 
Değerli Meslektaşlarımız,
 
DUYURU- 1  
Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarının Covid – 19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirme anketi hazırlamıştır.
Ankettin Covid-19 kuşkulu ya da tanısı konmuş hasta ile ilgilenen triyaj yapan hekim ve diğer sağlık çalışanları tarafından doldurulması hedeflenmektedir.
 
DUYURU- 2
Dünya Tabipler Birliği, kurucuları arasında olduğu bir online eğitim platformundan ücretsiz yararlanmak isteyen meslektaşlarımız 3 Nisan Cuma gününe kadar odamız 237 50 75 – 533 547 71 54 no’lu telefonlardan başvuru yapabilirsiniz.
 
DUYURU- 3
“Öncelikli olarak hekimlerden ve sağlık çalışanlarından kaç kişinin Yeni Korona Virüs Hastalığı şüphesi/tanısı nedeniyle hastaneye yatırıldığı ya da evde izolasyona alındığının(yaş, cinsiyet, görev yaptığı birim, görevi, çalıştığı kurum, test sonucu)” bilgisinin derlenmesi amacıyla TTB tarafından form hazırlanmıştır.
Vaka İzleme Formu için https://forms.gle/wTGgaBNijzMfUmym7
İller İçin Bilgi ve Takip Formu için https://forms.gle/kacUBKHMxzci6EqCA
 
Saygılarımızla..
 
Antalya Tabip Odası