0242 237 50 75

Onur Kurulu

Onur Kurulu

Antalya Tabip Odası Onur Kurulu

Antalya Tabip Odası Onur Kurulu  gündemindeki dosyaları incelemek üzere toplandı. Toplantıda  Prof.Dr.Taha Karaman,Dr.Fevzi Karakurt,Prof.Dr.Nursel Şahin ve Dr.Cezmi Çağrı Türk  hazır bulunurken Prof.Dr.Tülin Aydoğdu Titiz mazereti nedeniyle katılamadı