0242 237 50 75

Özel Hekimlik Kolu Toplandı

images_foto2016_ozelhekim-ist

Antalya’dan Dr. Gülsün Gülay Yılmaz, Dr. Fikret Taş ve Dr. Tolga Temel’in katıldığı toplantıda Özel Hekimlik Sorunları tartışıldı

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu, İstanbul’da toplandı. Antalya’dan Dr. Gülsün Gülay Yılmaz, Dr. Fikret Taş ve Dr. Tolga Temel’in katıldığı toplantıda Özel Hekimlik Sorunları tartışıldı.

Tartışmalarda ortaklaşılan özet başlıklar

http://ozelhekimlik.org adresinde yayın yapan Özel hekimlik portalını yaygınlaştırmak ve hekimlerin kullanmasını sağlamak ,

-Birim ziyaretleri yapılarak, özel hekim sorunlarının tespit edilmesi, Birim ziyaretlerinde, ortak sunum veya sunumlar hazırlanması,

– Hastane Temsilcilerinin seçimleri veya belirlenmesi,

– Reklam, Sosyal medyada paylaşımların takibi,

-Hekimler ve Sağlık kurumları ve kuruluşlarının elektronik ortamdaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul Tabip Odası tarafından oluşturulan klavuzun örnek alınarak bir klavuz hazırlanması

-Emeklilikte son yasa değişikliği özel ve kamu ayrımı, eşitlik ilkesine aykırı tespiti ile konuyla ilgili mücadele yürütmek ve TBMM’ne baskı oluşturmak