0242 237 50 75

Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Raporu

Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Raporu

Özel hekimlik komisyonu yeni dönem ilk toplantısı, 14 Haziran 2016 Salı günü 18:00 de

Özel hekimlik komisyonu yeni dönem ilk toplantısı, 14 Haziran 2016 Salı günü 18:00 de Antalya Tabip Odası salonunda özel sektörde çalışan hekimler ve muayenehane hekimlerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantı, Dr. Adnan İş ve Dr. Safa ÖZKIZILTAN’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Söz alan katılımcılar özel hekimlik sorunları ile çeşitli konuları dile getirdiler.

 

Tartışmalar sonunda:

1- Özel hastanelerde çalışan hekimlerin, sözleşmedeki aleyhte olan  maddeler ve SSK Bağ Kur seçimi sorununun önemli olduğu, bunun için hukuki destek verilmesi gerektiği, bunlarla ilgili olarak 2 kısa vadeli çözüm önerisi olarak: 

            a – İzmir Tabip Odasının hazırladığı kitapçığa benzer (İzinle) kitapçık hazırlanması,

b – Özel hekimlikte görevli olan meslektaşlarımıza SMS ile , sözleşme yapacakları zaman odamızla iletişim kurmalarını öneren mesaj atılması,  talepte bulunanların hukuk büromuzdan destek almasının sağlanması ve hazırlanan kitapçığın sunulmasına,

2- Muayene hekimliğinin, doktorluğun sigortası olduğu, mutlaka, varlığının ve haklarının korunması için çaba sarf edilmesi ve gündemde tutulması gerektiği,

3- Muayene hekimlerinin özellikle cerrahi müdahelelerde özel hastanelerle anlaşmalarında standartlar belirlenmesi gerektiği,

4- Muayene hekimlerinin SGK anlaşması yapabilmesi gerektiği, aynı konumda Bağ Kur’lu olarak hastanede çalışan hekimlerle aynı pozisyonda olmasına rağmen SGK dan yararlanamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve bu konuda yasal süreç başlatmak gerektiği,

5- İşsizlik ve işten çıkma riskine karşı Hekim Sandığı güvencesi kurulması gerektiği, buna yönelik fizibilite ve taslak metin çalışması için Dr. M. Kemal ?Altunlu’ya görev verilmesi,

6- GİB Sağlık genel tebliğ tasarısının? incelenerek, hukuk bürosundan da görüş alarak bu konuda bir rapor hazırlama görevinin Dr Safa ÖZKIZILTAN ve Dr. Murat KURNAZ’a verilmesine,

7- Bir sonraki toplantıya kadar komisyon organizasyon görevinin Dr. Safa ÖZKIZILZAN, sekretaryanın Dr. Mehmet YAPICI  tarafından yürütülmesine,

8-  Bir sonraki toplantının 28 Haziran 2016 Salı günü 18:00 de yapılmasına karar verildi.

            Olgun ve verimli geçen toplantı iyi niyet dilekleriyle sonlandırıldı.