0242 237 50 75

Teşekkür Plaketi

Teşekkür Plaketi

 

Antalya Tabip Odası olarak Gurur ve Onur verici bir görev yaptık. Antalya Tabip Odasından 2014-2020 arasında 3 dönem TTB Yüksek Onur Kurulunda görev yapan Prof. Dr. Taha Karaman’a TTB ‘nin teşekkür plaketini, Merkez Konseyi adına Yüksek Onur kurulu üyesi Dr. Hafize Öztürk Türkmen ve Antalya Tabip odası başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin odamızda takdim ettiler.