0242 237 50 75

Prof. Dr. Erdal Gilgil Görevine Döndü

DSCF6397

Değerli Meslektaşlarımız;

Barış, demokrasi istemleri nedeniyle 7 yılı aşan süre önce KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan Barış Akademisyenlerinden Prof. Dr. Erdal Gilgil Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalındaki görevine geri döndü. Bu nedenle  05 Aralık 2023 günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi K Blok önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına meslektaşlarımız, akademisyenler, siyasi parti, dernek, sivil toplum örgütü ve  Emek ve Demokrasi Güçlerinin temsilcileri katıldı.

Antalya Tabip Odası, Antalya Dayanışma Akademisi, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi ve İnsan Hakları Derneği Antalya Şubesi’nin ortak olarak hazırladığı basın açıklamasında açış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Hafize Öztürk Türkmen yaptı.

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Süleyman Ulutürk tarafından okunan basın açıklaması Bizlerin ihraç edilmesine neden olan, bizleri terörle ilişkilendirmeye çalışan, akademik özgürlüklere sahip çıkmayan siz yöneticiler akademinin yüzkarasısınız. Üniversiteleri gerçek kimliğinden uzaklaştırdığınız için sizler suçlusunuz. KHK’lar gidecek ama sizler de gideceksiniz.” ifadeleri ve ardından “Özerk, demokratik, laik üniversite ve toplumsal barış için mücadelemiz bitmedi, devam edecek.” sözleriyle tamamlandı.

Daha sonra, göreve başlayan Prof. Dr. Erdal Gilgil, TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin, SES Antalya Şube Eşbaşkanı Şükran İçöz, İHD Antalya Şube Eşbaşkanı Av. Deniz Yıldırım’ın duygu ve düşüncelerini ifadelerinin ardından katılımcılara da söz verilerek basın açıklaması sonlandırıldı.

Antalya Tabip Odası

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ.


BASIN METNİ

AKADEMİ SUSMADI, SUSMAYACAK. YAŞASIN DAYANIŞMA!

Değerli basın emekçileri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar ve sevgili arkadaşlarımız bugün burada OHAL kararnamesi ile üniversiteden ihraç edilmiş olan ve hukuk mücadelesini kazanarak görevine iade edilen Prof. Dr. Erdal Gilgil’e üniversitene hoş geldin demek için toplanmış bulunmaktayız.

Bilindiği gibi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden sonra ülkemizin güneydoğu illerinde yaşanan çatışma ortamına ve hak ihlalleri yaşandığına dair haberlere dikkat çekmek ve çözüm bulmak amacıyla, 1128 Akademisyen tarafından imzalanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı “Barış Bildirisi” 11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Bildirinin açıklanmasından bir gün sonra ise İstanbul Sultanahmet Meydanında terör örgütü İŞİD tarafından canlı bomba eylemi gerçekleştirilmiş, bu saldırıda 13 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştır. Aynı gün büyükelçiler kabul töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu saldırıdan hiç söz etmeden Barış Bildirisini imzalayan akademisyenleri  “aydın müsveddesi, karanlık, cahil, müstemlekeci” olarak nitelendirmiş,  basının da konuyu aynı biçimde haberleştirmesi ile kanlı terör eylemi adeta unutturulmuş, günlerce imzacı akademisyenler konuşulmuş,  isimleri ve üniversitelerinin basında yer alması üzerine hedef haline gelmişlerdir. Bu süreçte farklı üniversitelerde imzacı akademisyenler tehdit edilmeye, savcılıklar tarafından gözaltı kararları verilerek, gece yarıları evlerinden alınmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanının imzacı akademisyenler hakkında “gereken yapılacaktır” ifadesinden sonra, YÖK Başkanlığı rektörleri olağanüstü toplantıya çağırarak talimatlar vermiştir.

Dönemin Akdeniz Üniversitesi vekil rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, daha Ankara’daki toplantıdan dönmeden alelacele açıklama yaparak, Üniversitemizde imzacı olan sekiz akademisyen, yani bizler hakkında disiplin soruşturması açılacağını söylemiştir. Dönemin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bayaner ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Göçmen’den oluşan sözde disiplin komisyonu, savunma yapmamıza dahi fırsat vermeden haksız ve hukuksuz biçimde hakkımızda ”meslekten çıkarılma” cezası öngörmüş ve dosyalarımız üniversiteden ihraç edilmemiz için YÖK’e gönderilmiştir. YÖK disiplin yönetmeliğinde tanımlanmış böyle bir suç ve ceza olmadığı gerekçesiyle dosyalarımızı iade etmiştir. Barış isteyen akademisyenlerin cezalandırılması arzusu bununla da kalmayarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımızda hapis istemiyle ceza davaları açmış, davaları sonuçlanan birçok arkadaşımız çeşitli hapis cezaları almıştır.

15 Temmuz 2016 da yaşanan başarısız darbe girişiminden sonra ilan edilen “Olağanüstü Hal”  ve buna dayalı olarak çıkartılmaya başlanan Kanun Hükmünde Kararnameler, barış akademisyenlerini ihraç etmek isteyen kimi üniversite rektörleri için yeni bir fırsat yaratmıştır. Akdeniz Üniversitesi Rektörü de bu fırsatı kaçırmayarak 22 Kasım 2016 Tarihinde yayımlanan 677 Sayılı OHAL kararnamesine ekli listeye adlarımızı yazdırarak, yıllarca emek verdiğimiz üniversitemizden ihraç edilmemizi sağlamıştır. Oysa barış bildirisinin kamuoyuna açıklanmasından sonra ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Galatasaray, Hacettepe, Koç, Sabancı gibi üniversitelerin yöneticileri, barış akademisyenleri için bırakın görevlerine son vermeyi soruşturma açmaya dahi gerek duymayarak, akademik değerlere, düşünce ve ifade özgürlüğüne, evrensel ilkelere ve hukuka uymanın önemine gösterdikleri saygı ve özen ile taşra üniversitelerinden farklarını ortaya koymuşlardır.

Hakkımızda açılan disiplin soruşturmaları, ceza davaları, Anayasa Mahkemesinin “Hak İhlali” kararı, OHAL komisyonu incelemesi ve ret kararı, sonrasında idare mahkemesi dava süreci yaklaşık yedi buçuk yıl aldı. Anayasa Mahkemesi, Barış Akademisyenlerinin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinde suç unsuru olmadığına; bu nedenle cezalandırılmalarının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna, bu metne imza atan akademisyenler hakkında yargılama yapılmasının ve hatta disiplin cezası verilmesinin bile hak ihlali olduğuna hükmetmiştir. AYM’nin bu kararının ardından OHAL İnceleme Komisyonu, ceza davalarından beraat etmemize rağmen Barış Akademisyenlerinin iade taleplerini ele almayı sonlara bırakarak neredeyse artık elinde bakılacak dosya kalmadığında topluca reddetmiştir. OHAL Komisyonu Kararlarına karşı açılan idari davalar iki yıl sonra sonuçlanmaya başlarken, Barış Akademisyenlerinin bir kısmı idari mahkemelerin verdikleri iade kararları sonucu görevlerine dönmeye başlamıştır. Kasım ayı başı itibariyle idare mahkemelerinde açılan davalardan toplam 314 dosya karara bağlanmış, bunlardan 156 ret, 158 göreve iade kararı verilmiş ve 72 dosya için de karar beklenmektedir. Ancak göreve iade ve ret kararları için istinaf süreci hala devam etmektedir. Akdeniz Üniversitesi’nde de ihraç edilen barış akademisyeni sekiz arkadaşımızdan beşi için iade kararı verilmiş, halen üçünün yargı süreci devam etmektedir. Dolayısıyla yedi yılı aşkın süredir yürüttüğümüz mücadele bizim için henüz bitmedi. En son arkadaşımız işine iade edilene kadar da bu mücadele devam edecektir.

Bunca yıllık direnişimizin sonucunda görüyoruz ki, KHK’lar gitti gidiyor, bizler geldik ve gelmeye devam edeceğiz. Bizlerin ihraç edilmesine neden olan, bizleri terörle ilişkilendirmeye çalışan, akademik özgürlüklere sahip çıkmayan siz yöneticiler akademinin yüzkarasısınız. Üniversiteleri gerçek kimliğinden uzaklaştırdığınız için sizler suçlusunuz. KHK’lar gidecek ama sizler de gideceksiniz.

Sevgili Erdal hocam üniversitenize hoş geldiniz. Meslek yaşamınız süresince öğrendiğiniz, bilime katkı sunduğunuz, çok sayıda öğrenci ve asistan yetiştirdiğiniz, hastalara iyilik hali sunduğunuz ve bundan sonra da sunacağınız akademik hayatınızın bu döneminde başarılar diliyoruz.

Bu süreçte sendikalarımız ve meslek odalarımız başta olmak üzere ve Antalya’daki tüm demokratik kitle örgütleri her zaman yanımızda oldular ve dayanışmanın önemini gösterdiler, kendimizi hiç yalnız ve çaresiz hissetmedik, varlıkları bize güç verdi.

Yaşasın dayanışma!

Akademi için özgürlük, akademisyen için adalet!

Özerk, demokratik, laik üniversite ve toplumsal barış için mücadelemiz bitmedi, devam edecek.

 

Antalya Tabip Odası

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi

İnsan Hakları Derneği Antalya Şubesi

Antalya Dayanışma Akademisi (AnDA)