0242 237 50 75

Psikolojik destek birimi

Psikolojik destek birimi

Katliamdan etkilenen insanlarımıza yönelik

Sayın Meslektaşlarımız,
Bildiğiniz gibi 10 Ekim 2015 tarihinde ülkemizin tarihinde görülen en vahşi katliam gerçekleşti. Bu katliamdan etkilenen insanlarımıza yönelik olarak odamız bünyesinde bir psikolojik destek birimi kurulması kararlaştırılmıştır. Deneyimi ve ilgisi olan hekimlerin Antalya Tabip Odası Sekreteryası ile irtibat kurmaları rica olunur.
Saygılarımızla…

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu