0242 237 50 75

Sağlığı Seçin, Tütünü Değil !

images_tutun

 

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs, her yıl “Tütünsüz Bir Dünya Günü” olarak kutlanmakta ve her yıl farklı bir tema belirlenmektedir. Bu yılki tema “Gençlerin Tütün Endüstrisinin Oyunlarından Korunması” konusudur.

Dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmasına rağmen, tütün kullanımı özellikle gençler arasında her geçen gün artmaktadır. Erken yaşlarda tütün kullanımına başlanması, daha uzun süre maruziyet sonucu, kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık riskinde de belirgin artışa yol açmaktadır.

Ülkemizde tütün kullanımının azaltılması için etkili koruyucu sağlık politikaları geliştirilmesi, tütün endüstrisine teşviklerin kaldırılması ve bu alanlarda ulusal düzeyde etkili düzenlemeler ve önlemler alınması gerekmektedir.  Tütün kontrolünün her aşamasında (başlama, bırakmaya yardımcı olma, pasif etkilenimden koruma) biz hekimlerin rol ve sorumluluğu bulunmaktadır. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sigara ve tütün bağımlılığının azaltılmasını ve yeni bağımlıların oluşmasını engellemek amacıyla hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bu bağlamda konuyla ilgili farkındalık yaratabilecek her durum ve koşulun dikkate alınması önemlidir.

Tütün kontrolünün küresel düzeyde sağlanabilmesi ve 31 Mayıs 2020 temasının odağında olan gençlerin korunması için, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi içeriği ile de uyumlu bir şekilde, çalışmaların özellikle arz azaltımı yönünde güçlendirilmesi gerekmektedir.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin konuya ilişkin açıklaması aşağıdadır.

31 Mayıs 

Tütünsüz Bir Dünya Günü 

Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumalıyız.

 

Sağlığı seçin, tütünü değil !

Tütün kullanımının önlenmesinde hekim sorumluluğunun önemli bir yeri vardır. Hekimler konuyla ilgili farkındalık yaratabilecek her durum ve koşulu dikkate almalı ve çalışmalarında bu sorumluluklarını yerine getirebilmelidirler. Birey ve toplum farkındalığının artmasına katkı amacıyla 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Gününde hekim örgütlerinin birlikte hareket edebilmesi konuya verilen önemin topluma daha geniş bir zeminde yayılması için bir olanaktır. Bu yıl (2020) Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs için GENÇLERİN TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN TAKTİKLERİNDEN KORUNMASI temasını belirlemiştir.[1]

Bu mücadelede gençlerle birlikte olmak istiyoruz.[2] Bu amaçla gençlerin;

  1. Tütün endüstrisinin oyunlarının[3] farkında olmalarını istiyoruz.
  2. Tütün kullanımına başlamaya güçlü ve kararlı bir şekilde HAYIR diyebilmelerini bekliyoruz.
  3. Ebeveynlerini tütün kullanmamaları konusunda uyarmalarını önemsiyoruz.
  4. Tütün kullanan yakınlarını, arkadaşlarını bırakmaya davet etmelerini yürekten destekliyoruz.

Tütün kullanımı basit bir davranış değildir.

Tütün kullanımı bir bağımlılıktır.

Tütün bağımlılığı nikotin bağımlılığıdır.

Kendi kendine bu bağımlılıktan kurtulunamıyorsa, sağlık profesyonellerinin desteği alınmalıdır.

Tütün ürünleri oldukça çeşitlidir. Endüstri bu amaçla her geçen gün ürün pazarını genişletmektedir.[4] Gençler farklı tütün ürünleri farkında bile olmadan denemektedirler, denedikleri anda da bağımlılık açısından potansiyel aday olmaktadırlar. Bağımlı olduklarında da bağımlılıktan kurtulmaları güçleşmektedir. Dolayısıyla, HİÇ BAŞLAMAMAK en akılcı yaklaşımdır.

 

Tütün kontrolünün küresel düzeyde sağlanabilmesi için tütüne olan arz ve talebin birlikte azaltılması gerekir. Bununla birlikte, arz azaltımı önlemleri daha kalıcı bir çözümdür. Oysa, tütün kontrolü politikaları günümüzde daha çok talebin azaltılmasına yönelik olarak sürdürülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi[5] içeriği ile de uyumlu bir şekilde çalışmaların arz azaltımı yönünde güçlendirilmesi gerekmektedir. 31 Mayıs 2020 temasının odağında olan gençlerin de korunması için bu tercihin daha etkili olacağı açıktır. Bu amaçla, çalışmaların hedefinde ulusötesi tütün endüstrisi ile kararlı mücadele olmalıdır.

Bu dönem, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) olması nedeniyle çok özel bir dönemdir. Bütün dünya bu durumla baş etmeye çalışmaktadır. Tütün kullanımı COVID-19’un seyrini kötüleştirmektedir.[6] Tütün kullananlarda hastalığın daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Dolayısıyla, bu önemli bilginin yaşadığımız COVID-19’lu günlerde tütünü bırakmak için dikkate alınması son derece önemlidir.

Tütün kullanımı ÖNLENEBİLİR.

Endüstri mücadelesi ÖNCELİKLİ OLMALIDIR.

Kararlı politikalarla ilerlemeye İHTİYAÇ VARDIR.

Gençler geleceğin teminatıdır.

Sağlıklı gelecek kuşaklar için tütünsüz yaşamdan başka seçenek yoktur.

Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden koruyan her türlü yaklaşım hekimlerin önceliğinde olmalıdır, olacaktır.

Saygılarımızla

Türk Tabipleri Birliği

SSUK Dönem Başkanlığı

 

[1] Internet https://www.who.int/tobacco/wntd/en/ Erişim:29.5.2020.

[2] Internet https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020 Erişim:29.5.2020.

[3] Internet https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and-nicotine-use Erişim:29.5.2020.

[4][4] Internet https://tobaccoatlas.org/topic/marketing/ Erişim:29.5.2020.

[5] Internet http://www.who.int/fctc/en/ Erişim:29.5.2020.

[6] Internet https://www.who.int/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19 Erişim:29.5.2020.