0242 237 50 75

Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!

imza_formu_22

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.Taha Karaman Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak “Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!” başlıklı imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

“Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” eylem süreci kapsamında 29 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek olan imza kampanyaları için destek isteyen Prof. Dr.Taha Karaman, ”Türk Tabipleri Birliği olarak, memleketimizin sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için, yurttaşlarımızı ve kurumlarımızı 17 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında aşağıda yer alan 10 talebimize destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Kampanyaya internet üzerinden katılmak için tıklayın.

Kampanyanın talepler metni için tıklayın.

Kampanyanın imza formu için tıklayın.

SAĞLIĞIMIZ İÇİN HEKİMLERE KULAK VERİN!

Türk Tabipleri Birliği olarak, memleketimizin sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için, yurttaşlarımızı ve kurumlarımızı 17 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında aşağıda yer alan 10 talebimize destek vermeye davet ediyoruz.

1. Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmalıdır!
Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, hastalık değil, hastalanmama üzerine kurulu politikalara öncelik verilmelidir. Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmelidir.

2. Beş dakikada sağlık olmaz!
Hekimlerin hastalarına yeterli süre ayırmalarını sağlayacak uygun çalışma koşulları sağlanmalı; nüfus başına hekim ve sağlık çalışanı sayısı nitelikli sağlık hizmeti için gerekli ve yeterli düzeye getirilmelidir.

3. Şehir‑şirket hastaneleri politikasından vazgeçilmelidir!
Geleceğimizi ipotek altına alan şirketleşmiş hastanelerden vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri bilime ve toplum sağlığına uygun yapılandırılmış kamu ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır.

4. Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalıdır!
Sağlık herkes için parasız olmalı, hekimler emeğinin karşılığını almalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmeye derhal son verilmelidir. Hekimlerin gelirleri, emeğinin karşılığı, insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalı, 7200 ek gösterge uygulanmalıdır.

5. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır!
Çalışma alanları şiddetten arındırılmalı, uygulamada da güvenli hale getirilmelidir.

6. COVID‑19 meslek hastalığı sayılmalıdır!
Meslek hastalığı yasası ön koşulsuz çıkarılmalı, tüm sağlık çalışanlarına, pandemi süresince çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalıdır.

7. Sağlık sisteminin eksikliklerinin sorumluluğu sağlık çalışanlarına yıkılamaz!
Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlarda hastaların kayıpları kamu tarafından üstlenilmeli; ödenecek tazminatlar, hekim ve sağlık çalışanlarına yansıtılmadan ve vakit kaybedilmeksizin karşılanmalıdır.

8. Hekimler üzerindeki baskılara son verilmelidir!
Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi baskıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir.

9. Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde nitelik öncelikli olmalıdır!
Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi alanın uzmanları ve meslek örgütünün önerileri ile nitelikli, uluslararası standartlara uygun hale getirilmeli. Çok sayıda tıp fakültesi açılması ve kontenjanların sürekli artırılmasından vazgeçilerek nicelik değil nitelik esas alınmalıdır.

10. Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunmasının önündeki engeller
kalkmalı! Başta hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, hekim örgütlerini hedef göstermekten vazgeçilmelidir.