0242 237 50 75

Sağlık çalışanları ölüyor

Sağlık çalışanları ölüyor

Yaşamlarını kaybeden diğer sağlık çalışanlarının yanısıra

Merhaba, Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmelere ve devasa(!) yatırımlara rağmen tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşulları gittikçe kötüleşmekte, mevcut sorunları ağırlaşarak artmaktadır.

Şiddet başta olmak üzere mesleki risklere bağlı olarak yaşanan iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu sağlık çalışanları; KKKA, trafik kazaları, Tbc, suicid ve diğer etkenlerle yaşamlarını kaybetmektedir.

Yaşamlarını kaybeden diğer sağlık çalışanlarının yanı sıra 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun’da yine görevi başında kurşunlanan Dr. Kamil Furtun’un ölümü tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları bir kez, bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Tüm sağlık çalışanlarının bugüne dek yürüttükleri mücadele ne yazık ki sorunların ortadan kalkmasına, daha sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşmasına yetmemiştir.

Tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu” olarak bir kez, bir kez daha Sağlık Bakanlığı nezdinde tüm sorumlu ve yetkililere ve de topluma duyurmak için 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da basın açıklaması ve akabinde anma toplantısı yapılacaktır.

Sorunlarımızı birlikte dile getirmek açısından basın açıklamasına katılımınızı, olanaklarınız çerçevesinde basın açıklamasının duyurulmasını bekler, katılım ve katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu

I – BASIN AÇIKLAMASI

Tarih : 10 Ekim 2015 Cumartesi
Yer : Abdi İpekçi Parkı – Sağlık Bakanlığı önü / Sıhhiye – ANKARA
Saat :
12.00 – Toplanma: Abdi İpekçi Parkı
12.30 – Basın açıklaması: Sağlık Bakanlığı önü

II – “KAYBETTİKLERİMİZ” ANMA TOPLANTISI

Tarih : 10 Ekim 2015 Cumartesi
Yer : Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon – ANKARA
Saat : 13.30
1. Açılış konuşması
2. Sunum: KAYBETTİKLERİMİZ
3. Kaybedilen sağlık çalışanı yakınları konuşmaları
4. Kapanış konuşması