0242 237 50 75

Sağlıkta şiddet artık sokaklara taştı

taha-karaman

Hekimlik Değerlerine Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz
Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Türkiye Psikiyatri Derneği önceki dönem genel başkanı Doç. Dr. Koray Başar’a yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak; olayın takipçisi olacağımızı, tüm yetkilileri ve sorumlu kurumları saldırganların yakalanması, arkalarındaki yapıların tespit edilmesi ve bir daha böylesi saldırıların yaşanmaması için göreve davet ettiklerini söyledi.

Hekim ve bilim insanı sorumluluğuyla gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle hedef gösterildikten sonra Doç. Dr. Koray Başar’a organize bir grup tarafından gerçekleştirilen planlı bir fiziksel saldırının, sağlıkta şiddetin artık sokaklara taştığını gösterdiğinin altını çizen Prof. Dr. Taha Karaman “Hekimliğin evrensel değerlerini hiçe sayan bu saldırının planlı olması ülkemizin güvenliği ve geleceği açısından çok ciddi bir tehdittir” dedi.

Hekimlik andımızın bir gereği olarak; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin görevimiz ile hastamız arasına girmeyeceğine yemin ettik. Mesleğimizi icra ederken dünya görüşümüz ne olursa olsun bilimin sunduğu güncel bilgileri hastalarımızın yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanacağımızı söyledik. Tehdit ediliyor olsak bile, tıbbi bilgimizi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağımıza söz verdik. Bu değerleri savunduğu ve mesleğini en doğru şekilde yapmaya çalıştığı için meslektaşımıza yapılan saldırı sağlıkta şiddetin artık sokaklara taştığını, değerlerin de hedef haline geldiğini göstermektedir.

Antalya Tabip Odası olarak da bu olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Taha Karaman, tüm yetkilileri ve sorumlu kurumları saldırganların yakalanması, arkalarındaki yapıların tespit edilmesi ve bir daha böylesi saldırıların yaşanmaması için göreve davet etti.