0242 237 50 75

Sağlıkta Şiddet Yasası Çıkarılsın. Hemen Şimdi .!!!!

images_duyuru_saglikta-siddet

Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarımızın aklı ve yüreği hekimlerin üstündedir.

Değerli Meslektaşımız;

Hekimler ve diğer sağlık çalışanları açısından şiddete maruz kalmak mesleki bir risk olmaktan çıkmış, doğrudan hayatımızı tehdit eden daha da ötesi canımızı alan bir noktaya gelmiştir.

Son olarak Dr. Fikret Hacıosman’ın çalıştığı hastanede, planlı bir şekilde öldürülmesi, gelinen durumun hekimler açısından ne kadar acı ve vahim olduğunu göstermektedir.

Hekimler ve diğer sağlık çalışanları bu kadar duyarsızlığa, saldırıya, ölüme rağmen toplumun sağlığı için büyük çabalar göstermektedir. Ne acıdır ki bu çaba görmezden gelinmektedir. Hatta saldırıları kolaylaştıran ve kimi zaman haklı bulan tutumların artarak devam etmesiyle karşı karşıyayız.

Sadece hekimlik mesleğini uyguladıkları için katledilen Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Ersin Aslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Abdullah Biroğul, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Hüseyin Ağır, Dr. Said Berilgen ve Dr Fikret Hacıosman’ı saygıyla anıyoruz, Bununla birlikte çeşitli şekillerde şiddete uğrayan, sakat kalan meslektaşlarımızın sayısı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Yeni hekim ölümlerinin yaşanmaması için her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenmemiz ve ısrarcı olmamız gerektiğinin farkındayız.

Bugün her zamankinden daha fazla sağlıkta yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya ve bir arada durmaya ihtiyacımız olduğu açıktır.

Bu doğrultuda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararların tüm meslektaşlarımız tarafından sahiplenileceğine olan inancımız tamdır.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tabip odaları ve hekimleri TTB MK tarafından hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için göreve davet eder.

Bu doğrultuda;

1- Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümüne yol açan saldırının birinci haftasında ve bu vahşi saldırının gerçekleştiği saatte, 9 Ekim 2018 Salı günü saat 12.30’da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde buluşmaya, katılamayan meslektaşlarımızı kendi kurumları önünde aynı saatte Dr. Fikret Hacıosman’ın anısına saygı duruşunda bulunmaya, bu vahşi cinayeti kınamak ve “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için sesimizi duyurmaya davet ediyoruz.Etkinliklerimizi paylaşmak bizi daha da güçlendirecektir. Etkinlik fotoğraflarını antalyatabip@antalyatabip.org.tr adresine göndermenizi bekliyoruz.

2- 8 Ekim pazartesi gününden itibaren Attalos heykeli önünde Antalya Aile Hekimleri Derneği tarafından sürdürülen şiddet nöbeti etkinliğine de katılarak TTB nin etkinlik programında yer alan 10 Ekim 2018 gününden başlamak üzere yedi gün sürecek olan “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” temalı nöbet etkinliğini yine Attalos heykeli önünde 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirmeye ve katılmaya davet ediyoruz.

3- 17 Ekim 2018 günü tüm tabip odası başkanları “Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak ve “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’’nın ( Türk Ceza Kanununa ek madde önerisi “Üçüncü bölüm, Kamunun sağlığına karşı suçlar, Sağlık hizmetini engelleme, 1. Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında ve ya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet ve ya tehdit kullanan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen yarı oranında artırılır.) yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Sağlık Bakanı ile görüşmek üzere saat:10.00’da TTB’de olacaklardır.

Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarımızın aklı ve yüreği hekimlerin üstündedir. Hekimlere yönelen şiddet insanlık ve hekimlik değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar dayanışmaya devam edeceğiz.

Bu doğrultuda gerekli duyarlılığı göstereceğinize ve bizzat katılımda bulunacağınıza inancımız tamdır. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz.
Çalışmalarınızda başarılar diler saygılar sunarız.

Dr. Naci İŞOĞLU
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.