0242 237 50 75

SAĞLIKTA ŞİDDETE ARTIK SEN DE DUR DE

WhatsApp Image 2023-10-17 at 13.55.08

Değerli Meslektaşlarımız;

Her geçen gün yükselen şiddet ikliminin yaşam hakkımızı yok eden boyuta ulaştığını ne yazık ki yaşayarak deneyimlemekteyiz. Yetkilileri defalarca şiddeti doğuran nedenlere karşı caydırıcı önlemler almaya, söz konusu olumsuz koşulları düzeltmeye çağırdık. Ancak tweet atmanın ötesine geçmediler.

Bu yıkıcı şiddet sorununa bir kez daha dikkat çekmek, gerekli önlemlerin alınması taleplerimizi yüksek sesle tekrar dillendirmek amacıyla TTB ve tabip odaları olarak 20 Ekim 2023 Cuma günü saat 12:30’da TC Sağlık Bakanlığı önünde olacağız. Çok ses olabilmek amacıyla tüm meslektaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz.

Antalya’dan katılmak isteyen meslektaşlarımızın 18 Ekim 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar isimlerini Antalya Tabip Odası Sekretaryasına yazdırmalarını bekliyoruz.

Birlikteysek Güçlüyüz!

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu