0242 237 50 75

Salı günü saat 12.30’da

images_duyuru_cagri

9 Ekim 2018 Salı günü saat 12.30’da tüm hekimleri hastane bahçelerinde buluşmaya,

Değerli Meslektaşımız;

Hekimler ve diğer sağlık çalışanları açısından şiddete maruz kalmak mesleki bir risk olmaktan çıkmış, doğrudan hayatımızı tehdit eden daha da ötesi canımızı alan bir noktaya gelmiştir.

Son olarak Dr. Fikret Hacıosman’ın çalıştığı hastanede, planlı bir şekilde öldürülmesi, gelinen durumun hekimler açısından ne kadar acı ve vahim olduğunu göstermektedir.

Hekimler ve diğer sağlık çalışanları bu kadar duyarsızlığa, saldırıya, ölüme rağmen toplumun sağlığı için büyük çabalar göstermektedir. Ne acıdır ki bu çaba görmezden gelinmektedir. Hatta saldırıları kolaylaştıran ve kimi zaman haklı bulan tutumların artarak devam etmesiyle karşı karşıyayız.

Sadece hekimlik mesleğini uyguladıkları için katledilen Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Ersin Aslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Abdullah Biroğul, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Hüseyin Ağır, Dr. Said Berilgen ve Dr Fikret Hacıosman’ı saygıyla anıyoruz, Bununla birlikte çeşitli şekillerde şiddete uğrayan, sakat kalan meslektaşlarımızın sayısı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Yeni hekim ölümlerinin yaşanmaması için her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenmemiz ve ısrarcı olmamız gerektiğinin farkındayız.

Bugün her zamankinden daha fazla sağlıkta yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya ve bir arada durmaya ihtiyacımız olduğu açıktır.

Bu doğrultuda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararların tüm meslektaşlarımız tarafından sahiplenileceğine olan inancımız tamdır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tabip odaları ve hekimleri TTB MK tarafından hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için göreve davet eder.

Bu doğrultuda;

1- Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümüne yol açan saldırının birinci haftasında ve bu vahşi saldırının gerçekleştiği saatte, 9 Ekim 2018 Salı günü saat 12.30’da tüm hekimleri hastane bahçelerinde buluşmaya, Dr. Fikret Hacıosman’ın anısına saygı duruşunda bulunmaya, bu vahşi ölümü kınamak ve “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için sesimizi duyurmaya davet ediyoruz.

2- 10 Ekim 2018 gününden başlamak üzere yedi gün sürecek “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” temalı nöbet eylemlerini şehrimizin bilinen alanlarında, parklarında 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirmeye ve katılmaya davet ediyoruz.

3- 17 Ekim 2018 günü tüm tabip odası başkanları “Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak ve “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’’nın yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Başkanı ve Sağlık Bakanı ile görüşmek üzere saat:10.00’da TTB’de olacaklardır.

Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarımızın aklı ve yüreği hekimlerin üstündedir. Hekimlere yönelen şiddet insanlık ve hekimlik değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar dayanışmaya devam edeceğiz.

Bu doğrultuda tek bilek tek yürek duygusuyla katılımda bulunacağınıza inancımız tamdır.

Çalışmalarınızda başarılar diler saygılar sunarız.

Dr. Naci İŞOĞLU
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.