0242 237 50 75

Odamıza Sahip Çıkma Çağrımızdır

Odamıza Sahip Çıkma Çağrımızdır

 

       Sevgili Meslektaşlarımız;

       Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı özel yasa ile kurulmuş “kamu kurumu niteliğinde” bir meslek kuruluşudur. Ancak Barolardan başlayarak meslek odalarını etkisizleştirme ve bölme çalışmaları, tüm haklı tepkilere rağmen inatla devam etmektedir. Mesleki birliktelik ve örgütlülüğümüze karşı yapılan baskılarla mücadelenin en iyi yolu bir arada durabildiğimizi göstermektir.
       Bu nedenlerle 25 Temmuz (Genel Kurul)-26Temmuz 2020 (SEÇİM) tarihlerini üyemiz olan arkadaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz.
       Tabip Odalarının bölünmesinin önüne geçmek ve biat edecek meslek örgütleri olmayacağımızı göstermek için hepinize ÇAĞRIMIZDIR. Bu kritik gündem nedeniyle katılımınız ve oy kullanmanız her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Sevgi, dostluk, birliktelik duygularımızla; odamıza sahip çıkacağınıza yürekten inanıyor ve bekliyoruz. Saygılarımızla;

       Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu