0242 237 50 75

Seçimli Genel Kurul

Seçimli Genel Kurul

Antalya Tabip Odası Olağan Seçimli

SN MESLEKTAŞIMIZ

Antalya Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu çoğunluk aranarak 09 Nisan 2016 Tarihinde saat: 10.00’ da Odamız Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanabildiği takdirde 10 Nisan 2016 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Yönetim Kurulu ve diğer organların seçimleri yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde GENEL KURUL 16 NİSAN 2016 CUMARTESİ günü saat: 10.00’da Antalya Turizm Otelcilik ve Uygulama Oteli Abdullah Kara toplantı Salonu’nda
Seçim İse 17 NİSAN 2016 PAZAR günü 09.00 – 17.00 saatleri arası aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Kendi haklarımızı, sorunlarımızı, geleceğe ilişkin çözüm önerilerimizi ifade etmek açısından kısacası kendi meslek ilkelerimize sahip çıkmak için kongremize ve seçimimize katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ertan YILMAZ
Başkan
Yönetim Kurulu a.

ANTALYA TABİP ODASI GENEL KURUL GÜNDEMİ

• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
• Yoklama ve Tabip Odası Başkanı’nın açış konuşması
• Kongre Divan seçimi
• Kongreyi onurlandıran konuklara söz verilmesi
• Yönetim Kurulu 2015 yılı faaliyet raporunun okunması
• Raporlar hakkında konuşmalar
• 2015 yılı Kesin Hesap Bilançosu okunması ve ibrası
• Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve ibrası
• 2016 yılı tahmini bütçesinin sunumu ve oylanması
• Seçimlere katılacak Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Delegasyon adaylarının ve seçim usulünün belirlenmesi
• Divana sunulan önerilerin görüşülmesi
• Dilek ve Temenniler