0242 237 50 75

Seçimsiz Olağan Ara Genel Kurul 29 Nisan 2023

ara-genel-kurul1

Değerli Meslektaşlarımız,

6023 sayılı TTB Yasası’nın 14. maddesi gereğince 2023 yılı Nisan ayı içinde ‘Seçimsiz Olağan Ara Genel Kurul’ gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 15 Nisan 2023 tarihinde çoğunluk aranarak yapılması  planlanan Genel Kurul çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememiştir.

Bu durumda Antalya Tabip Odası 2023 yılı Seçimsiz Olağan Ara Genel Kurul’u çoğunluk aranmaksızın 29 Nisan 2023 Cumartesi günü Saat 15:00’de Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemle gerçekleştrilecektir.

Katılımlarınızı bekliyoruz.

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu

2022 – 2023 Çalışma Raporu için TIKLAYINIZ.

 

2023 YILI OLAĞAN ARA GENEL KURUL

GÜNDEMİ

1) Yoklama-Açılış -Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

2) Gündemin okunması, ek gündem önerilerinin görüşülmesi ve oylanması

3) Antalya Tabip Odası Başkanının açılış konuşması

4) Genel Kurulu onurlandıran konuklara söz verilmesi

5) Yönetim Kurulu 2022 yılı faaliyet raporunun okunması

6) 2022 yılı kesin hesap bilançosunun sunumu

7) Denetleme Kurulu raporunun okunması

8) Faaliyet, bilanço, raporlar hakkında konuşmalar, raporların oylanması ve ibrası

9) 2023 yılı tahmini bütçesinin sunumu ve oylanması

10) Divana sunulan karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması

11) Serbest konuların görüşülmesi, dilek ve temenniler

12) Kapanış