0242 237 50 75

Seçimsiz Olağan Ara Genel Kurul 29 Nisan 2023

ara-genel-kurul

Değerli Meslektaşlarımız,

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 14. Maddesi gereğince;

Antalya Tabip Odası Seçimsiz Olağan Ara Genel Kurulu çoğunluk aranarak 15 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 15.00’de Meltem Mah. 3808 sok Kat: 4 No: 12 Muratpaşa/ANTALYA adresindeki Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Nisan 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

Antalya Tabip Odası 

Yönetim Kurulu

2022 – 2023 Çalışma Raporu için TIKLAYINIZ.

2023 YILI OLAĞAN ARA GENEL KURUL

GÜNDEMİ

 

1) Yoklama-Açılış -Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

2) Gündemin okunması, ek gündem önerilerinin görüşülmesi ve oylanması

3) Antalya Tabip Odası Başkanının açılış konuşması

4) Genel Kurulu onurlandıran konuklara söz verilmesi

5) Yönetim Kurulu 2022 yılı faaliyet raporunun okunması

6) 2022 yılı kesin hesap bilançosunun sunumu

7) Denetleme Kurulu raporunun okunması

8) Faaliyet, bilanço, raporlar hakkında konuşmalar, raporların oylanması ve ibrası

9) 2023 yılı tahmini bütçesinin sunumu ve oylanması

10) Divana sunulan karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması

11) Serbest konuların görüşülmesi, dilek ve temenniler

12) Kapanış