0242 237 50 75

Seçimsiz Olağan Ara Genel Kurulu

Seçimsiz Olağan Ara Genel Kurulu
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 14. Maddesi gereğince;
Değerli Meslektaşımız,
 
SEÇİMSİZ OLAĞAN ARA GENEL KURUL
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 14. Maddesi gereğince;
Antalya Tabip Odası Seçimsiz Olağan ara Genel Kurulu çoğunluk aranarak 29 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 06 Mayıs 2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.
 

ANTALYA TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU

 

ARA GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Yoklama-Divan seçimi ve saygı duruşu
2)  Antalya Tabip Odası Başkanının açılış konuşması 
3) Yönetim kurulu 2016 yılı faaliyet raporunun okunması
4) 2016 yılı kesin hesap bilançosunun sunumu
5)Denetleme Kurulu raporunun okunması
6) Faaliyet, bilanço, raporlar hakkında konuşmalar, raporların oylanması ve ibrası 
7)Raporların, bilançonun ve yönetimin ibrası
8) 2017 yılı tahmini bütçesinin sunumu ve oylanması
9) Serbest konuların görüşülmesi, dilek ve temenniler
10)Kapanış