0242 237 50 75

Son Ek Ödeme Yönetmelikleri ile Neler Değişti?

Son Ek Ödeme Yönetmelikleri ile Neler Değişti?

Birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışımızın gereği olarak her ayın ilk Çarşamba günü yaptığımız yönetim kurulu toplantılarını bütün meslektaşlarımızın katılımına açık gerçekleştiriyoruz.

Bütün meslektaşlarımızın katılımına açık olarak 5 Ekim 2022 Çarşamba saat:18.30‘da Antalya Tabip Odası’nda aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır.

Gündemler:
1–2022 Eylül ayı Antalya Tabip Odası çalışmalarının değerlendirilmesi
2–2022 Ekim ayı içerisinde yapılacak Antalya Tabip Odası çalışmalarının planlanması
3-Son Ek Ödeme Yönetmelikleri ile Neler Değişti?  Dr. Alican Bahadır (TTB Merkez Konseyi Üyesi)
4- Dilek ve temenniler

Meslektaşlarımızı birlikte üretmeye, birlikte karar almaya ve birlikte yönetmeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu