0242 237 50 75

Süresiz Sağlık Kurulu Raporu Hakkında

images_duyuru_ato

“Süresiz Sağlık Kurulu Raporu” Hakkında Kamuoyu Aydınlatılmalıdır!

Son günlerde tüm medya ortamlarında bir mahkum ile ilgili olarak düzenlenmiş olan 22.06.2018 tarihli “Süresiz Sağlık Kurulu Raporudur” başlıklı bir belge yer almaktadır. Hiçbir şekilde tıbbi, bilimsel söylem ve resmi yazı diline uygun olmaması nedeniyle gerçekliğinden şüphe edilmekle birlikte belgenin oluşturulduğu belirtilen ilin Cumhuriyet Başsavcısı, Sağlık Müdürü ve söz konusu hastanenin Başhekimi görevden alınmış bulunmaktadır. Hekimlik meslek değerleri ve sağlık hakkı kavramının kabulü tüm mahkumların gereksindikleri sağlık hizmetine herhangi bir ayrımcılığa uğramadan erişmesi gerekliliğini zorunlu kılar. Bu zorunluluğun ve yasasının yüklediği ödev gereği Türk Tabipleri Birliği de 02.07.2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne raporla ilgili bir açıklamayı kamuoyu ile paylaşması için başvuruda bulunmuştur. Ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmaması yanısıra yukarıda belirtilen yetkililerin hızla görevden alınmaları düşündürücüdür. Konunun şeffaflığının sağlanması, belgede isim ve imzaları olduğu ileri sürülen hekimler için de bir gerekliliktir.

Söz konusu rapor ve TTB’nin yapmış olduğu başvuru aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

İlgili yazı için bu linki tıklayınız…   

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu