0242 237 50 75

Talana Onay Verilmemeli…

talana-hayir

Böylesi akıl dışı bir projeye Kaş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclislerinin onay vermesi kabul edilemez.

Değerli Meslektaşlarımız;

Bir taraftan Akbelen Ormanları yok edilirken diğer taraftan Kaş Çevre Platformu’nun tüm itirazlarına rağmen, Kaş Marina’da deniz ve karasal zenginliğe zarar verecek olan imar planı değişikliği yapılmak istenmektedir. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık şu anda mevcut olan inşaat alanı kadar ilave inşaat alanı sağlanmak istenmektedir. Var olan durumla bile taşıma kapasitesinin çok üstünde alanı kullanarak bulunduğu kapalı koy durumundaki Bucak Denizi’ni kirleten temel etkenlerden iken söz konusu değişiklik ile daha çok kirlilik yaratarak biyoçeşitliliğe zarar verileceği açıktır. Böylesi akıl dışı bir projeye Kaş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclislerinin onay vermesi kabul edilemezdir. Kaş’ın ranta değil bilimsel, demokratik kriterlerle belirlenmiş, ilçeyi bütünsel yaklaşımla ele alan planlamaya gereksinimi vardır.

Günümüzdeki egemen yapı doğayı da meta olarak görmektedir. Kamu da, bu piyasacı sistemi kolaylaştırıcı rol üstlenerek doğa üzerinde karar alırken sermaye birikimini sağlamayı amaçlamaktadır.  Bunun sonucu olarak da, doğa yağmalanmakta ve harap edilmektedir. Böylece yeni adaletsizlikler ve eşitsizlikler üretilmektedir.

Ancak biz hekimler TTB Çevre Sağlığı Bildirgesinde de ifade ettiğimiz gibi yaşam hakkını savunmayı önceleyen mesleki değerlerimizle, yaşamın özünde doğa ile birlikte var olmanın yattığının, yaşam alanlarını korumanın gerektiğinin bilincindeyiz. Doğal hayatın canlı ve cansız unsurlarıyla birlikte, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin; tüm canlıların, haklara sahiplik bakımından muhatap alınmasının ve ekolojik müdahalelerin onların yaşam hakkıyla doğrudan ilişkili olduğunun ve ekolojik sorunların sadece yerel sorunlar değil, ekosistemi etkilemesi nedeniyle canlılığın ortak sorunu olduğunun ve bu sorunlarla topyekûn mücadele edilmesi gerektiğinin farkındayız. Doğal hayatın ayrıcalıksız ve sorumlu bir üyesi olarak insanın temel sorumluluğunun yaşamın devamlılığını sağlamaya yönelik olduğunu belirtiriz. Çevre sağlığı sorunlarının sadece bireysel değil, halk sağlığı sorunu da olduğunun farkındalığıyla her türlü ekonomik faaliyetin doğada yaşayan canlıların yaşam döngülerini olumsuz etkilemeyecek, çevresel kirliliğe yol açmayacak şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekliliğini ifade ederiz.

Bu bilinç nedeniyle 07 Ağustos 2023 Pazartesi günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yapılacak olan imar planı değişikliğinde tüm üyelere “RED” oyu kullanmaya davet ediyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı aynı gün saat 13:00’de Kaş Çevre Platformu Bilesenleri ile dayanışma içinde birlikte olmak üzere Belediye önüne davet ediyoruz.

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu