0242 237 50 75

Teletıp Uygulamaları

images_teletip_web

 

 

Değerli Meslektaşımız,

Türk Tabipleri Birliği tarafından odamıza iletilen yazıda; (TTB) Etik Kurulunun, telekomünikasyon sistemleriyle iletilmiş hasta verilerini, belgeleri ve diğer bilgileri temel alan; müdahaleler, tanılar, tedaviye ilişkin kararlar ve tedaviyle ilgili daha sonraki tavsiyeleri içeren mesafeli tıp uygulaması anlamına gelen teletıp uygulaması ile ilgili görüş açıkladığı belirtilmektedir.

Açıklamaya ve Dünya Tabipleri Birliğinin ilgili açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.            

https://www.ttb.org.tr/975yie2

Saygılarımızla,

Antalya Tabip Odası