0242 237 50 75

TTB 74. Büyük Kongresi Tamamlandı

74.kongre

24-25-26 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) 74. Büyük Kongresinde Antalya’dan Prof. Dr. Nursel Şahin TTB Merkez Konseyine, Dr.Hafize Öztürk Türkmen ise TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçildiler.

“Tababet İçin Adalet” ana talebi ve temasıyla düzenlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 74. Büyük Kongresi, 24 Haziran 2022 Pazar günü, Ankara’da Ankara Üniversitesi Morfoloji Binasında başladı.

Kongrenin ikinci günü 2020-2022 dönemi raporlarının sunumuyla başladı. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un çalışma raporunu sunmasının ardından kurul, kol ve çalışma gruplarının çalışmaları aktarıldı.  Öğle arasında “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı bir basın açıklaması düzenlendi.

Öğle arasının ardından mali ve denetleme raporları okunup görüşüldü ve ibra edildi, tahmini bütçe ile karar önerileri okunup oylandı, 2022-2024 kurul aday başvuruları alındı. Kongre dilek, istek ve önerilerin sunulması ile son buldu.

74. Seçimli Büyük Kongresi 26 Haziran 2022’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası kantininde düzenlenen seçim ile noktalandı.

Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu için yapılan seçimlere Etkin Demokratik TTB, Çağdaş Hekimlik ve Bağımsız Hekim Birliği olmak üzere üç grup katıldı. 480 delegenin 400’ünün oy kullandığı seçimde, 398 oy geçerli sayıldı.
Etkin Demokratik TTB grubunun kazandığı seçim sonuçlarına göre, 2022-2024 döneminde kurullarda yer alacak isimler şöyle:

Merkez Konseyi: Alican Bahadır, Vedat Bulut, Adalet Çıbık, Kazım Doğan Eroğulları, Şebnem Korur Fincancı, Onur Naci Karahancı, Filiz Çağla Uyanusta Küçük, Ali İhsan Ökten, Nursel Şahin, Aydın Şirin, Ahmet Karer Yurtdaş.

Yüksek Onur Kurulu: Levent Akyıldız, Sezai Berber, Naki Bulut, Taner Gören, Yıldıray Orhon, Ömer Özkan Özdemir, Hafize Öztürk Türkmen, Irmak Saraç, Lale Tırtıl.

Denetleme Kurulu: Nihat Bulut, Laleş Tunç Karadağ, Rüşan Sümbüloğlu.
TTB Merkez Konseyi, görev dağılımını mazbatalarını almalarının ardından yapacak.