0242 237 50 75

TTB Büyük Kongresi

images_duyuru_ttb

Türk Tabipleri Birliği Olağan Seçimli 64. Büyük Kongresi

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği Olağan Seçimli 64. Büyük Kongresi

çoğunluk aranmaksızın 28-29 Haziran 2014 Cumartesi-Pazar günleri Ankara’da yapılacaktır. Büyük Kongre’de 28 Haziran Cumartesi günü gündemdeki konular ve karar önerileri görüşülecek, 29 Haziran Pazar günü ise seçimler gerçekleştirilecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bütün tabip odalarına gönderdiği bir yazı ile Kongre’de görüşülmesini istediğimiz konularla ilgili önerilerimizi iletmemizi istemiştir. Konuyu değerlendiren Yönetim Kurulu’muz Merkez Konseyi’ne iletilecek gündem önerileri için bütün üyelerimizin görüşlerine başvurulmasına karar vermiştir.

Büyük Kongre’de önerilmesini düşündüğünüz konuları en geç 12 Haziran 2014 tarihine kadar Antalya Tabip Odası sekreteryasına iletmenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu