0242 237 50 75

TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 7 Ocak 2023

gyk-7123

7 Ocak 2023 tarihinde yapılan TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına Antalya Tabip Odası’ndan Prof. Dr. Taha Karaman, Dr. Metehan Akbulut, Dr. İbrahim Çelik, Prof. Dr. Nursel Şahin ve Dr. Yavuz Üçkuyu katıldı.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut 14 Ağustos 2022-6 Ocak 2023 faaliyet raporunu sundu. “Nasıl Bir Meslek Örgütü İstiyoruz” başlığı altında tabip odalarından önerilerin talep edildiğini anımsatan Bulut, bu kapsamda tabip odalarından gelen geri dönüşleri aktardı.

Toplantının üçüncü oturumunda tabip odalarının ilettiği metinler aktarıldı. Tabip odaları temsilcileri söz alarak yürütülecek mücadele başlıkları altında neler yapılabileceği üzerine görüşlerini bildirdi.

GYK toplantısında yürütülen tartışmalardan hazırlanacak bir sonuç bildirgesi, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile de paylaşılacak.