0242 237 50 75

TTB İnsan Hakları Kol toplantısı 24 Aralık 2022

ihk-istanbul

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kol toplantısı İstanbul’da yapıldı

TTB İnsan Hakları Kolu İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde; 14 Tabip Odasından 19 katılımcı ve 3 gündem maddesiyle 24 Aralık 2022’de toplantısını gerçekleştirdi.TTB Merkez Konsey’inde Dr.Onur Naci Karahancı’nın katıldığı toplantıya Antalya Tabip Odası adına Dr. Ulaş Yılmaz ve Dr. Naci İşoğlu katıldı.

Toplantı gündem olarak ;
1)Cezaevinden mahpuslar tarafından TTB’ye gönderilen insan hakları ve sağlık hakkı ihlaline yönelik talepler üzerinden; yaşanan sorunlar ve buna yönelik merkezi düzeyde başlatılan çalışmanın yerellere paylaşılması için yapılması gerekenler tartışıldı.

2 )Göçmenlerin tüm dünyada yaşadığı dışlayıcı ve ötekileştirici tutumun yanında sağlığa ulaşmada yaşadıkları sorunlar;
Dr. Ahmet Kaya’nın Kumkapı polikliniği deneyimi ve zoom üzerinden Dr.Deniz Mardin’in Midilli ve Avrupa deneyimleri sunumları ile tartışılma imkanı oldu. Göçmenliğin politik sorun olduğu, doğal olarak çözümünün politik mücadele ile olacağı katılımcılar tarafından da paylaşıldı. Türkiye’de Göçmenlerin durumu ve sağlık hakkı değerlendirildi ve Modern Avrupa’nın! çoğu ülkesinde acil hizmetlere bile ulaşamayan milyonlarca göçmen/kayıtsız insanın sorunlarının biran önce çözümüne yönelik öneriler dile getiridi.

3)İstanbul Çağlayan Adliyesinde TTB Başkanı Şebnem Hoca’nın görülen davası öncesinde yaşanan nakil ve muayene sırasında kelepçeli olması protesto edildi ve bu konu üzerinden ‘kelepçeli muayene ve gözetim altında olanların sağlık hakkı ‘nın gündeme taşınması kararlaştırıldı.

Antalya Tabip Odası adına katılan Dr. Ulaş Yılmaz tarafından göçmen /kayıtsızların sağlık hakkı , kelepçeli muayene ve TTB’ye yönelik baskı ile Şebnem Korur Fincancı davasına yönelik destek ve ihlallere karşı alınacak tutumlar yönünde görüş ifade edildi.

Tüm katılımcılar tarafından 29 Aralık 2022 İstanbul İstanbul Çağlayan Adliyesinde görülecek Türk Tabipleri Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın davasına destek ve güçlü bir katılım sağlanması kararlarıyla toplantı sonlandı.