0242 237 50 75

TTB İSİH Kolu Bursa’da İşyeri Hekimleriyle Buluştu

bursa-toplu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu Yürütme Kurulu  üyeleri   19 Haziran 2022 tarihinde Bursa’da işyeri hekimleri ile bir araya geldi.

Bursa Tabip Odasında gerçekleştirilen toplantıya TTB İSİH Kolu adına Başkan Dr. Metehan Akbulut, Kol Sekreteri Dr. Selçuk Çelik ve yürütme kurulu üyeleri Dr. M. Celal Mestcioğlu ile Dr. Cafer Şahin’in  yanı sıra Bursa’dan 20  işyeri hekimi katıldı.

İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut illerde işyeri hekimleri ile olanaklar ölçüsünde toplantılar yapacaklarını belirterek “Bu dönem ilk toplantımızı Bursa’da gerçekleştiriyoruz. Asıl olarak sizleri dinlemeye geldik. İşyeri hekimlerinin mesleki bağımsızlıklarının güvence altına alınması, çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma haklarının gasp edilmesinin önlenmesi ve sertifika kiralamanın engellenmesi… çözüm bekleyen sorunlarımızdan bazıları. Bugün  her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ve örgütlü davranmaya ihtiyacımız var” dedi.

Tüm işyeri hekimlerinin, Tabip Odaları İSİH Komisyonları, TTB İSİH Kolu çalışma ve üretme süreçlerine katılmasının ve kendilerini eşit söz-karar sahibi olarak ifade edebilmesinin olanaklarının sağlanmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Metehan Akbulut “Ortak birikim ile mesleki değerlerimiz çevresinde dayanışmayı artırarak, emeğimize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkan bir süreci hep birlikte örmek istiyoruz.  Bu amaçla TTB İSİH Kolu olarak, işyeri hekimleriyle bulundukları illerde/bölgelerde toplantılar yapıp, sorunları ve çözüm önerilerini ve yapmamız gerekenleri ortaklaştırmaya çalışacağız.  Gücümüzün birliğimizden geldiğine inanıyor, tüm işyeri hekimlerimizi, bu hassas dönemde dayanışmaya, haklı taleplerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu

Açılış konuşmasının ardından TTB İSİH Kol Sekreteri Dr. Selçuk Çelik son bir yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

İşyeri hekimleri yaptıkları  konuşmalarda  alanda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini  anlattılar. İşyeri hekimlerinin büyük bir çoğunluğunun TTB’nin belirlediği asgari ücretin çok altında ücretlerle çalıştıkları, Ek-2 formunun ihtiyaca yanıt vermediği, sertifikaların kullandırılmasının ve işyeri hekimlerinin bir bölümünün tabip odalarına üye olmamalarının önemli sıkıntılara yol açtığı aktarıldı.

Yürütülen tartışmaların ardından işyeri hekimleri TTB ve İSİH Kolundan beklentilerini ve  çözüm önerilerini  ilettiler.  İşyeri hekimleri için checklistler ve rehberler oluşturulması için çalışmaların hızlandırılmasına dikkat çekilirken “Nasıl Bir İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Modeli/ Örgütlenmesi”  istediğimizin de 2023 yılına girerken hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.