0242 237 50 75

TTB Merkez Konseyi Antalya’da Hekimlerle Buluştu

TTB Merkez Konseyi Antalya’da Hekimlerle Buluştu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyeleri  Antalya Tabip Odasında  hekimlerle buluştu.

TTB Merkez Konsey II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB MK Üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Onur Naci Karahancı ve Dr. Alican Bahadır  Antalya’da hekimlerle bir araya geliyor.

16 Eylül 2022 Cuma günü  Antalya Tabip Odasında gerçekleştirilen  toplantıda; Sağlık ortamı, çalışma koşulları, hekimlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantıda  sorunların aktarımının yanı sıra  çözüm için “ne yapmalı” ve “nasıl yapmalı” sorularına  hep birlikte yanıt arandı. Hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına, emeğimizin ucuzlatılmasına ve düşük ücretlere, kötü-çalışma koşullarına, ticarileşmiş sağlık hizmetlerine, eşitsizliklere, haksızlıklara, hukuksuzluklara  karşı geçmişimizden aldığımız güç ve geleceğe olan inancımızla birlikte mücadele  vurgusu yapıldı.