0242 237 50 75

TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı Gerçekleşti

images_gorev_dagilimi

 

TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı Gerçekleşti

Türk Tabipleri Birliği’nin 72. Büyük Kongresi’nde yönetime seçilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 02.10. 2020 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirledi.

Görev Dağılımı:

 

Başkan
Rasime Şebnem Korur

2. Başkan
Ali İhsan Ökten

Genel Sekreter
Vedat Bulut

Muhasip Üye
İbrahim Akkurt

Veznedar Üye
Alican Bahadır

Üye
Çiğdem Aslan

Üye
Deniz Erdoğdu

Üye
Halis Yerlikaya

Üye
Kazım Doğan Eroğulları

Üye
Meltem Günbeği

Üye
Onur Naci Karahancı