0242 237 50 75

TTB Merkez Konseyi İl Gezileri -ANTALYA

20231012_114414

Değerli Meslektaşlarımız;

Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddete, ekonomik ve özlük hak kayıplarımıza ve her geçen gün mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına artık dur demek ve kamu otoritesi çözüm buluncaya kadar sorunlarımızın takipçisi olacağımızı ifade etmek için TTB tarafından uzun soluklu bir eylemlilik süreci planlanmaktadır. Bu süreci örmek, sahadaki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmak, yaşadıklarını ilk elden dinlemek ve süreçle ilgili önerilerini almak amacıyla TTB Merkez Konseyi’nin başlattığı il gezileri bağlamında TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve TTB MK üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin’le birlikte 12 Ekim 2023 günü meslektaşlarımızı kurumlarında ziyaret ettik. Antalya Tabip Odası adına ziyaretlere Oda Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Dr. Çiler Akın Akdeniz, Dr. İbrahim Çelik ve Doç. Dr. Cumhur İzgi katıldı.

28 Nolu Ahmet Atmaca ASM, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi ve Antalya Yaşam Hastanesi ziyaretlerimizde meslektaşlarımız sağlık ortamında yaşadıkları sıkıntıları, motivasyon kayıplarını, mesleki özerkliklerini yitirmelerini, piyasaya emanet edilen sağlık hizmeti kapsamında hastalar tarafından puanlanmanın yarattığı itibarsızlaşmayı dile getirdiler. İyi hekimlik bağlamında hizmet sunmak için birlikte olduğumuzu göstermek amacıyla sonuç alınıncaya kadar eylemliklere her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.

Kurum ziyaretleri ardından saat 18:30’da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda genel üye toplantısı şeklinde meslektaşlarımızla birlikte olduk. Burada da sağlık ortamı hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Dr. Ökten TTB tarafından süreçte planlanan eylemlilikler hakkında bilgi verdi. Meslektaşlarımız da etkili ve sonuca yönelik eylemlilik beklentilerini ifade ettiler. Süreçte iş bırakma öncesinde birlikteliğimizi ifade eden, dayanışmanın gücünü gösterecek siyah önlük giyme, kurumlarımızın/çalışma odalarımızın dış cephesini siyahla kaplama, bakanlık önünde toplanarak oturma eylemleri gerçekleştirme gibi öneriler iletildi.
Birlikteysek güçlüyüz…
Antalya Tabip Odası

ETKİNLİK FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ.