0242 237 50 75

TTB Onurumuzdur

images_duyuru_cagri

7 Mayıs 2019 Salı günü saat 18:00 de Attalos Heykeli önünde

Basına, Meslektaşlarımıza, Emek ve Meslek Örgütlerine, Siyasi Partilere ve Halkımıza Çağrımızdır!

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri için haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yargılandıkları dava 3 Mayıs’ta sonuçlandı. 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi’nin 11 üyesi “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Biz Antalya Tabip Odası olarak bir kez daha “ savaşa karşı olmak hekimlik mesleği evrensel ilkelerinin gereğidir ve barışı savunmak suç olamaz” diyoruz.

Ceza alan meslektaşlarımızın yanındayız, hepsi bizim onurumuzdur.

Barışı savunan herkesi 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 18:00 de Attalos Heykeli önünde yapacağımız basın açıklamasına katılmaya davet ediyoruz.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu