0242 237 50 75

TTB GYK Sonuç Bildirgesi

images_WEB_TTB

 

Değerli Meslektaşımız,

Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde Türkiye’nin dört bir yanında, tüm sağlık kurumlarında hekimler ve sağlık çalışanları büyük bir özveriyle kimi zaman sağlık ve yaşam haklarını ortaya koyarak çalışmalarına rağmen ne yazık ki her geçen gün çalışma koşullarının zorlaştırıldığını ve özlük hakları, ücret kayıplarına uğradıklarını görüyor ve yaşıyoruz.
Bildiğiniz gibi konuyla ilgili 21.08.2020’de tüm illerde eş zamanlı yapılan basın açıklamasının ardından TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) da 22.08.2020’de pandemi sürecinin değerlendirilmesi gündemiyle toplanmıştır.
GYK’da salgın ağırlığının her geçen gün artmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın hekimleri ve sağlık çalışanlarını anlamaktan uzak bir politika sergilediği, illerde yöneticilerin şeffaf bir yönetim anlayışı sürdürmedikleri, toplumun tabip odalarından beklentisinin her her geçen gün arttığı ifade edilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonrası GYK Sonuç Bildirgesi oluşturulmuştur. Daha önce defalarca TTB tarafından Sağlık Bakanlığı’na süreç ile ilgili yazı yazılmasına, taleplerin iletilmesine rağmen hiç bir olumlu yanıt alınmamakla birlikte sonuç bildirgesi bir kez daha Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya gönderilmiştir.
GYK Sonuç Bildirgesi ektedir.

Saygılarımızla.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

TTB GYK Haberi için tıklayınız.

TTB GYK Sonuç Bildirgesi için tıklayınız.