0242 237 50 75

Türkiye’nin Hukuksuzlaştırılmasını ve Anayasasızlaştırılmasını Kabul Etmiyoruz! 

WhatsApp Image 2023-11-10 at 18.25.47

Değerli Meslektaşlarımız;

Anayasa Mahkemesi’nin herkesi ve her kurumu bağlayan ve ivedilikle uygulanması Anayasal ödev olan kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin “uymama” kararı, Anayasayı yok sayma anlamına gelerek Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsüdür. Anayasayı üstün tutan demokratik hukuk devleti olma özelliğinin yitirilmesi ve gittikçe artan otoriterleşmenin göstergesidir.

Antalya Tabip Odası olarak sağlık hakkı dahil tüm insan hak ve özgürlüklerinin demokratik hukuk devleti ile olanaklı olduğunun bilinciyle bu girişimin derhal sonlandırılmasını talep ediyor, Anayasa’nın ilgası anlamına gelen bu duruma karşın yasama organını göreve çağırıyoruz.

Antalya Tabip Odası