0242 237 50 75

UTANIYORUZ !

whatsapp-image-2022-12-05-at-09.22.43

Değerli Meslektaşlarımız;

Hekimlerin her geçen gün daha çok şiddete maruz kaldığı, mesleki özgürlüklerini, özlük haklarını kaybettiği, piyasacı popülist sağlık politikaların kabulü için mobinge maruz kaldığı, mesleki tatminlerini yitirdikleri, hekim intiharlarının tırmandığı, gittikçe yoksullaştığı, umutsuzluğun/geleceksizliğin derinleştiği bugünlerde Sayın Sağlık Bakanı Meclis’te yaptığı konuşma ve hareketle bizleri halkın gözünde paragöz olmakla itham etmiş ve suçlamıştır. “Hekimin eli hastanın cebinde” diyen aynı anlayışın devamı olan bu davranış bizleri meslek adına, insanlık adına utandırmıştır. Kamusal otoritenin mesleği ve hekimleri değersizleştiren böylesi davranışlarının ve söylemlerinin hasta hekim ilişkisindeki güven değerini yok ettiği ve sağlıkta yaşanan şiddetin en önemli nedenlerinden olduğu unutulmamalıdır.

Özel hastaneler sahibi olarak Sayın Bakan’ın hayatının merkezinde para olabilir, kar olabilir.

Ancak biz hekimlerin hayatının merkezinde hep ifade ettiğimiz gibi önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkmak ve bunun için mücadele etmek vardır.

Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz: Bizleri utandırmayın ve o koltuğu bırakın gidin!

Antalya Tabip Odası