0242 237 50 75

VERBİS (Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt)

images_verbis

 

Sayın Meslektaşlarımız

Üyelerimizden gelen sorular ile tekrar bilgilendirme yazma gereği duyduk. Veri sorumlusu olarak Verbis sistemine kayıt olmakla, hasta verilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşıp paylaşmamak birbirinden farklı konular; Bu bakımdan Mart sonuna kadar VERBİS’e kayıt olmak herkes için bir gereklilik. Bu gerekliliği, ilgili basamakları izleyerek elektronik sisteme kayıt olmak suretiyle yerine getirebilirsiniz.

Hekimlerin kimseye ücret ödemeden VERBİS’e kayıt olmalarının mümkündür. Aşağıdaki linkte paylaştığımız rehber ve/veya KVKK tarafından yayınlanan VERBİS’e başvuru Kılavuzu yardımıyla kendiniz kayıt yaptırabilirsiniz. Herhangi bir basamakta sorun yaşanırsa paylaşırsanız birlikte çözmek ve gerekirse rehberi de ona göre revize etmek isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Antalya Tabip Odası

Kılavuz için tıklayıınız