0242 237 50 75

Xyrem 500

images_duyuru_duyuru

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA
ANTALYA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 03/06/2014 tarih ve 67939 sayılı yazılarında (Genelge 2014/5); ”UCB Pharma A.Ş.’ adına ruhsatlı olan ”Xyrem 500mg/ml Oral Çözelti” adlı ilaç ”Sodyum Oksibat” adlı kontrole tabi maddeyi içermesi nedeniyle ”Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alınmıştır.

Söz konusu ilaç Polisomnografi ve MSLT ile tanısı konulup sadece Nöroloji uzmanları tarafından Kırmızı Reçete ve üç uzman hekimin imzası bulunan ilaç kullanım raporu ile reçete edilebilecektir. Onaylanan risk yönetim planı doğrultusunda eczanelerde ve ecza depolarında bulunmamak kaydıyla, sözleşmeli kuruluş temsilcisi tarafından hastaya eczanede ”Xyrem için Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu” eşliğinde teslim edilmek suretiyle üç aylık rapor için en fazla 9 (dokuz) kutu ilaç hastaya verilebilir. Hasta ilk üç ayda iki haftada bir hekim tarafından görülmeli, sonrasında üç ayda bir takibi yapılmalıdır.” Denilmektedir.

Söz konusu ilacın “Kırmızı Reçete” ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin ise kayıt altına alınması gerekmektedir.

Konunun tüm odanız mensuplarına duyurulması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Dr.ÜnalHÜLÜR
İl Sağlık Müdürü

Dağıtım:10.Böl.Ecz.Od.
Tabip Od.
Veteriner Hek.Od.
Diş Hek. Od.