0242 237 50 75

Yaşam hakkını savunuyoruz

images_duyuru_cagri

Savaşa karşı olmak hekimliğin vazgeçilmez bir parçasıdır

Değerli Meslektaşımız

Savaşa karşı olmak hekimliğin vazgeçilmez bir parçasıdır. 2016 – 2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyeleri 24 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdikleri “ Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması nedeniyle hedef gösterilerek 30 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmıştı. Meslektaşlarımız bu gerekçe ile bir hafta süren gözaltından sonra serbest bırakılsalar da haklarında yürütülen soruşturma sonucunda açılan dava 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat: 09.00’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacaktır. Bu süreçte meslektaşlarımızın yanındayız.

Hekimliğin en temel ilkesi yaşam hakkının savunulmasıdır. Hekimlerin savaş karşıtı olmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu durum savaşların halk sağlığını tehdit ettiğini ifade eden kapsamı nedeniyle evrensel bir hekim tutumu içermektedir.

Bu nedenledir ki Türk Tabipleri Birliği’nin açıklaması başta Dünya Hekimler Birliği olmak üzere tüm tabip birlikleri ve uluslararası akademik çevreler tarafından büyük destek görmüştür.

“Savaşa karşı olmak hekimliğin vazgeçilmez bir parçasıdır” konulu basın açıklamamız 25 Aralık 2018 Salı günü saat 12.30’da odamız toplantı salonunda yapılacaktır. Katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Antalya Tabip Odası