0242 237 50 75

YAŞASIN DAYANIŞMA

images_pandemi

Antalya Tabip Odası olarak zorlu pandemi döneminin başında, sahadan aldığımız geri bildirimler ve yaptığımız anket sonucu özellikle birinci basamakta kişisel koruyucu ekipman (KKE) eksikliği olduğunu öğrendik. 

Bu eksiklikleri gidermek için, gerek odamızın kısıtlı bütçesi ve gerekse de odamızın çağrısıyla kişi ve kurumların yaptığı malzeme bağışlarını ihtiyacı olanlara ulaştırdık.

Dayanışmamız sürüyor..

Elimizdeki KKE’ ları meslektaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar destek veren ,katkı sunan başta Türk Tabipler Birliği örgütümüz olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz. YAŞASIN DAYANIŞMA

ANTALYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU