0242 237 50 75

Yine Hekime Şiddet !!

WhatsApp Image 2023-11-27 at 15.37.13

Değerli Meslektaşlarımız,
Kumluca Devlet Hastanesi hekimlerinden genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Ak’ın hastanenin asansörlerinin bakımını yapan şirket elemanı tarafından ciddi şekilde darp edilmesini protesto etmek ve meslektaşımızın yanında olmak için Antalya Tabip Odası’nca yapılan basın açıklaması 27 Kasım 2023 günü Kumluca Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirildi. Basın açıklamasına Oda Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, yönetim kurulu üyeleri Dr Tülün Temizkan ve Doç. Dr. Cumhur İzgi katıldı.
Basın açıklaması öncesi Dr. İzgi meslektaşımıza yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek Dr. Ak’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve tabip odası olarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti.
Basın açıklaması Oda Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman tarafından okundu. Açıklamada Dr. Karaman “Saldırıyı gerçekleştiren kadar şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayanları, gerekli yasal düzenlemeleri yapmayanları da affetmiyoruz.” dedi. Daha sonra sözlerine “Ve siz sevgili hastalarımız, değerli yurttaşlar; nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşmanızın devamlılığı için yaşanan bu şiddete bizlerle birlikte hayır deyin. Şiddet uygulayanlara, şiddetin önlenmesi için gerekli önlemleri almayanlara, hep birlikte olduğumuzu gösterelim.” diyerek son verdi.
Basın açıklamasında şiddetle karşılaşan meslektaşımız Dr. Mehmet Ak da söz alarak gösterilen dayanışma için Antalya Tabip Odası’na ve açıklamaya katılan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Böylesi saldırıların özellikle genç meslektaşlarda korku ve umutsuzluk yarattığını belirtti.
Açıklama sonrası Başhekim Yardımcısı Dr. Tayfur Türker’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimiz iletildi ve şirketler ile yapılan sözleşme süreçlerinin daha dikkatli sürdürülmesi gerekliliği ifade edildi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

YİNE HEKİME ŞİDDET! ARTIK YETER!

Geçtiğimiz Perşembe günü, 23 Kasım 2023 tarihinde, Kumluca Devlet Hastanesi’nde görevli meslektaşımız Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ak, hastanenin asansörlerinin bakımını üstlenen şirketin elemanı tarafından darp edilmiştir. Saldırgan kişi ilk önce kullandığı otomobilini meslektaşımızın üzerine sürerek yaşam hakkına kastetmiştir. Bununla yetinmeyip meslektaşımıza yönelik gerçekleştirdiği fiziki saldırı sonucu Dr. Mehmet Ak’ın kolunda kırık oluşmuş ve dişi kırılmıştır. Tüm bunların üstüne saldırgan bıçak çekerek eylemine devam etmiş ve bir kez daha yaralamaya hatta belki de öldürmeye niyet etmiştir. Öncelikle meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor acil şifalar diliyoruz.

Meslektaşımıza yönelik bu saldırı kabul edilemez.

Saldırıyı gerçekleştiren kadar şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayanları, gerekli yasal düzenlemeleri yapmayanları da affetmiyoruz. Hekimleri ve hekimliği değersizleştiren söylemlerle halka şirin gözüken popülist politikalarla iktidarlarını sürdürenler, “giderlerse gitsinler” diyenler, ülkede yaratılan hukuksuzlukla herkesin kendi adaletini sağlamasının önünü açanlar, “hekim dövme özgürlüğü elde ettik” dedirten ve bunu ifade özgürlüğü kabul ettiren anlayış sağlık ortamında şiddetle her geçen gün daha sık karşılaşmamıza neden olmaktadır. Sağlık Bakanının ve diğer kamu otoritelerinin yaşanan şiddete yönelik sadece tweet atarak günü kurtarmak istemeleri, sağlık çalışanlarının yanında olmamaları saldırganları daha da kışkırtmaktadır. Tüm bunların sonucu olarak bugün,  meslektaşımızın kolunu ve dişini kırmasına, psikolojik olarak onu sarsmasına, hayatına kast etmesine karşın saldırgan elini kolunu sallayarak aramızda gezmektedir.

TTB ve tabip odaları olarak hazırladığımız Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik öneren ve TBMM’ye iletilen yasal düzenleme tekliflerimizin dikkate alınmaması, yasallaştırılmaması ile sağlıkta şiddet cezasızlık ile sonuçlanmaktadır. Yargı sisteminin böylesi bir durumda caydırıcı ve önleyici tedbirleri almaması kabul edilemez.

Saldırganın serbest bırakılmasını protesto ediyoruz.

Her geçen gün daha çok artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin toplumda yaşanan genel şiddet ikliminin yansıması olduğu ve şiddetin her türlüsünün birbiriyle ilişkili olduğu açıktır. Ancak şu da çok açıktır ki; toplumsal şiddeti artıran ne sağlık hizmetlerinde yaşanan olumsuzlukların ne de her geçen gün derinleşen eşitsizliklerin nedeni hekimler, sağlık çalışanları değildir. Tüm bunların nedeni hepimizi mağdur eden ve bizlere dayatılan politik tercihlerdir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında önleyici tedbirler almayarak, gerekli yasal düzenlemeleri yapmayarak sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yuman, sağlık kurumlarına yaralayıcı aletlerin, ateşli silahların sokulmasına engel olmayan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sorumlu yetkililere sesleniyoruz: Güvenli Çalışma Alanları İstiyoruz! Bunu sağlamak sizlerin ödevidir!

Yaşamı önceleyen bir mesleğin üyeleri olarak, ülkemizde her geçen gün artarak devam eden toplumsal şiddet ikliminin yansıması olan sağlık hizmetlerindeki kışkırtılmış şiddete karşı mücadelemiz her yönüyle devam edecektir. Yaşamımıza kast eden bu çalışma koşullarını kabul etmiyoruz.

Bugün burada ve yarın nerede şiddet olursa orada şiddet gören her meslektaşımızın yanındayız. Bu olay özelinde konuyla ilgili sürdürülen yasal sürecin de takipçisiyiz ve meslektaşımız Dr. Mehmet Ak’ın yanı başındayız.

Bizler yaşatmak için irade ortaya koyanlar sağlıkta artan şiddetin de toplumda körüklenen şiddet dilinin de karşısındayız ve ne kendi hayatlarımızdan, ne mesleğimizden ne de halkın sağlık hakkından vazgeçmiyoruz. Şiddet hepimizi mağdur etmekte; hem sizin hem de bizlerin sağlığını tehdit etmektedir. Her zamankinden daha kararlı ve daha güçlüyüz. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz.

Ve siz sevgili hastalarımız, değerli yurttaşlar; nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşmanızın devamlılığı için yaşanan bu şiddete bizlerle birlikte hayır deyin. Şiddet uygulayanlara, şiddetin önlenmesi için gerekli önlemleri almayanlara, hep birlikte olduğumuzu gösterelim.

Birlikteysek Güçlüyüz!

 Yaşatmak İçin Yaşamak İstiyoruz!

 Antalya Tabip Odası