0242 237 50 75

Yol Harcırah Tutanak Örneği

images_img1_000

Şehir merkezi dışından Antalya Hekim Meclisi

 

TUTANAKTIR

…………………. tarihinde yapılan …………….. Hekim Meclisi toplantısına …………………………….. ilçesinden katılan ilçe temsilcisi ………………………………………… ‘ne 6023 sayılı kanunun 28. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca hazırlanan TTB Tabip Odaları Temsilcilikleri Yönetmeliği’ ne göre oluşturulan Antalya Hekim Meclisi toplantısına katıldığı için yol harcırahı olarak ……………………………………. (Yazı ile:…………………………….) Tl. ödenmesi tarafımızdan yapılarak imza altına alınmıştır.

Teslim Eden                                                                                          Teslim Alan