0242 237 50 75

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

mazbata

Antalya Tabip Odası 2022-2024 Dönemi Yönetim Kurulu, ilk toplantısı 21 Nisan 2022 perşembe gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Antalya Tabip Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu sonrasında mazbatasını alarak görev dağılımını yaptı.

Genel Kurul Divan Başkanı Dr.Yücel Yapıcı ve Divan Üyesi  Dr.Ezgi Özgün  yönetim kuruluna mazbatalarını verirken başarılı bir çalışma dönemi dilediler. Yönetim kurulu üyeleri ise divan kuruluna teşekkür ederek tüm hekimlerle birlikte hekim haklarına ve hekimlik değerlerine sahip çıkacaklarını ifade ettiler.

Ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi

Yönetim Kurulu

Dr. Taha Karaman-Başkan

Dr. Metehan Akbulut-Genel Sekreter

Dr. İbrahim Çelik-Muhasip

Dr. Çiler Akın Akdeniz -Veznedar

Dr. Mustafa Cumhur İzgi -Üye

Dr. Tülün Temizkan-Üye

Dr. Figen Yıldırım-Üye