0242 237 50 75

Geçinemiyoruz…

images_web_yryry

 

Değerli Meslektaşımız;

Yaşamakta olduğumuz pandemi ve ona her geçen gün derinleşerek eklenen ekonomik kriz sağlık çalışanlarının da insanca yaşam koşullarını ortadan kaldırmakta, geçinemiyoruz haykırışlarını çoğaltmaktadır. Her gün yeni zamlara uyanmaktan ve daha çok yoksullaşmaktan bıktık. Sürdürülmekte olan bütçe görüşmeleri, gerçekte çalışanlara, topluma bir şey vaat edilmediğini göstermekte ve sağlık çalışanlarına yapılacak artışları neredeyse papatya falının sonucuna dayandırmaktadır.

Tüm çalışanlarla birlikte sağlık emekçilerinde de yaşanan yoksulluğun ve vahşi çalışma koşullarının son bulması, güvenceli, güvenli ve insanca yaşanabilecek çalışma ortamlarının gerçekleştirilmesi, ürettiğimiz değerden hakkımızın bize verilmesi için ve sesimizi bütçeyi hazırlayanlara duyurmak amacıyla alanlara çıkıyor ve DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak bir miting düzenliyoruz.

Onurumuza yakışır bir yaşam, bugünümüz ve geleceğimiz için sizleri 12 Aralık 2021 Pazar Günü saat 13.00’de Aydın Kanza Parkı’nda başlayacak yürüyüş ve mitingimize bekliyoruz. 

Birlikteysek hayal ettiğimiz ülkeyi kurmak için umut var.

“Geçinemiyoruz, Emekten Halktan Yana Bir Bütçe İstiyoruz!

Zamlara Artık Yeter!

Pahalılığa, Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe, Açlığa Artık Yeter!”

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu