0242 237 50 75

1. Basamakta Sağlık Raporları

1. Basamakta Sağlık Raporları

16 Ekim 2014 tarihinde Antalya Tabip Odası’nda

16 Ekim 2014 tarihinde Antalya Tabip Odası’nda yapılan Birinci Basamak ve Aile Hekimleri Komisyon toplantısına Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden toplam 19 hekim katıldı.

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI İÇİN bu linki tıklayınız

“Sağlık Raporları” ile ilgili Serik ASM hekimi Dr.Hüseyin Topkar’ın yaptığı sunumla konu tüm yönleriyle tartışıldı ve sonra güncel uygulamalarla ilgili örnekler verildi.

Toplantı sonunda genel olarak birinci basamakta verilen sağlık raporlarında rapor talebinde bulunan kurumların farklı yasal düzenlemelerinin olduğu, ancak Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere yol gösterecek ve onları koruyacak çalışmalarının bulunmaması nedeniyle hekimler istenen raporları verdiklerinde ya da vermediklerinde ciddi sorunlar yaşadıkları tespiti yapıldı.

Toplantı sonunda kKonuyla ilgili bir döküman oluşturularak Antalya Tabip Odası ve delegeler aracılığı ile TTB Genel kurula iletilmesine karar verildi.